Politica de confidențialitate privind utilizarea datelor cu caracter personal - Tanna
Cos cumparaturi

Ai o nelamurire: +40 745 652 696

Transport gratuit comenzile peste 400 lei !

Retur in primele 14 zile

Politica de confidențialitate privind utilizarea datelor cu caracter personal

Societatea MAGENTA SHOP ONLINE S.R.L. (denumită în continuare „Tanna”), cu sediul în mun. Reghin, str. Petru Maior, nr. 48, jud. Mureș, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J26/1565/2019, având cod fiscal 41415838, reprezentată legal prin doamna Tania Pușcărău, a pregătit acest document prin care vă informează despre modul în care colectează, utilizează, transferă și protejează datele dvs. cu caracter personal atunci când interacționați cu Tanna în legătură cu produsele și serviciile oferite.

Precizăm că respectăm dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și punem în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.
Având în vedere Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare „Regulamentul”), în calitate de OPERATOR DE DATE PERSONALE, Tanna vă informează în legătură cu următoarele:

1. Ce date personale prelucrăm
Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
din informațiile pe care ni le furnizați prin completarea formularelor de pe site-ul nostru: formularul din secțiunea de Contact, înregistrarea la NEWSLETTER, informații furnizate odată cu plasarea comenzilor.
prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate.
În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Prelucrăm datele pe care ni le furnizați, cum ar fi:
– numele și prenumele;
– adresa de domiciliu;
– adresa de livrare;
– adresa de e-mail;
– numărul de telefon;
– date bancare (în cazul efectuării plăților online);
– alte informații, după caz.
Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm anumite informații cu privire la comportamentul dvs. în timpul vizitării site-ului nostru, pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dvs. Mai multe detalii în legătură cu datele prelucrate în timpul vizitării site-ului nostru, regăsiți în secțiunea privitoare la Politica de cookie.

2. Scopul prelucrării datelor personale
Datele sunt prelucrate exclusiv în scopul îndeplinirii obiectului de activitate al societăţii Tanna, respectiv comerț, furnizare de bunuri și servicii. Precizăm că nu sunteți obligat să furnizați aceste date, cu mențiunea că refuzul dumneavoastră în acest sens determină imposibilitatea onorării comenzilor sau realizării serviciilor.

Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate. Astfel, aceste date vor fi păstrate pe durata necesară prestării serviciilor și/sau furnizării bunurilor.
Datele care nu mai sunt necesare vor fi șterse.

3. Transmiterea datelor cu caracter personal către terți
În principiu, Tanna nu va transmite către terțe părți informațiile dvs. cu caracter personal. Membrii personalului Tanna care au acces la datele dumneavoastră, cum ar fi conducerea societății și personalul însărcinat cu ținerea evidenței, pregătirea și expedierea comenzilor pentru livrarea produselor sau pentru realizarea serviciilor solicitate, sunt supuși unor obligații de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal.
Cu toate acestea, precizăm că site-ul nostru este găzduit pe un server aparținând REEA S.R.L., societate având sediul social în mun. Târgu-Mureș, Piața Republicii, nr. 41, jud. Mureș și este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J26/628/1998, având codul fiscal RO10966500. Site-ul folosește masuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se afla în controlul nostru. Tanna nu își asumă însă responsabilitatea pentru pierderile de informații cauzate de erori ale softului cu care este conceput și găzduit site-ul. De asemenea, nu răspundem pentru erorile din securitatea serverului care găzduiește site-ul.
În plus, după caz, în vederea realizării scopului indicat la pct. 2, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:
– furnizorilor de servicii de curierat;
– furnizorilor de servicii de plată/bancare;
– furnizorilor de servicii de marketing;
– furnizorilor de servicii IT;
În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem, de asemenea, divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.
Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.
Nu vom transmite datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți, în scopuri de marketing, fără consimțământul dumneavoastră explicit în acest sens.

4. Drepturile dumneavoastră
Conform Regulamentului, beneficiați de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a va adresa justiţiei. Totodată, beneficiați de dreptul de a va opune prelucrării datelor personale care va privesc și de a solicita ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată către Tanna.
Astfel, puteți să ne solicitați să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal, să vă punem la dispoziție o copie a acestor date, să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.
Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dvs. cu caracter personal inexacte sau incomplete. Menționăm că intervenția asupra datelor pe care ni le-ați furnizat poate fi de natură să împiedice executarea comenzilor și/sau serviciilor solicitate de dvs. În acest caz, Tanna este exonerată de răspundere.
Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră, în orice modalitate care este asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului și îndreptățirea lui.
Vă vom răspunde în cel mai scurt timp posibil.
Dacă sunteți nemulțumit, aveți posibilitatea să vă adresați ANSPDCP.

Ultima actualizare: 05.09.2019

TRANSPORT GRATUIT

La comenzi de peste 400 Ron

RETUR

In primele 14 zile

PERSONALIZARE GRATUITA

Alege ce culori doresti